PENÍZE = NÁSTROJ SMĚNY

Peníze jsou nástroj/věc, která v určité společnosti slouží jako všeobecně přijímaný prostředek směny (platidlo).
A jak se peníze vyvíjely v historii:
PLATIDLO A OBCHOD V ČASE

1. forma směny – BARTEROVÝ (NATURÁLNÍ) OBCHOD
– “věc za věc” – hrnec za mléko aj.

2. forma směny – ZBOŽOVÉ PENÍZE
– určitý druh zboží jako všeobecně uznávané platidlo např. kožešiny, zuby, plátno aj.

Věděli jste, že české slovo „platit“ se odvodilo právě od placení kousky plátna, které se používalo převážně ve střední Evropě.

6.-7.stol. př. n. l. – POČÁTEK RAŽENÍ A POUŽÍVÁNÍ MINCÍ
okolo r. 970 n. l. – PRVNÍ ČESKÁ STŘÍBRNÁ MINCE
– denár Boleslava I

10. století – VZNIK PAPÍROVÝCH PENĚZ v Číně
13. století – POČÁTEK CENNÝCH PAPÍRŮ
– potvrzení o uložení zlata u zlatníka

1661 – PRVNÍ PAPÍROVÉ BANKOVKY V EVROPĚ (Švédsko)
1694 – OTEVŘENA PRVNÍ BANKA (Anglie)

1762 – BANKOCETLE – PRVNÍ PAPÍROVÉ BANKOVKY NA NAŠEM ÚZEMÍ
2. pol. 19 stol. – POČÁTEK POUŽÍVÁNÍ ŠEKŮ

1910 – PRVNÍ FORMY PRODEJE NA SPLÁTKY
1914 – UVEDENA PRVNÍ VĚRNOSTNÍ PLATEBNÍ KARTA
1950 – POČÁTEK MODERNÍCH UNIVERZÁLNÍCH PLATEBNÍCH KARET
60. léta 20. stol. – POČÁTEK ELEKTRONICKÉHO BANKOVNICTVÍ (mezi bankami)
1995 – SPUŠTĚNO PRVNÍ INTERNETOVÉ BANKOVNICTVÍ (USA)
1998 – PRVNÍ INTERNETOVÉ BANKOVNICTVÍ V ČESKU

2013 …. a co nás čeká dál ??? Bitcoin,….?

A takto vypadá vlastní platidlo Kuřátka Pípo v naší zemi Fimánii, které se jmenuje – bancor.

Bancor_logotyp